Menetelmät

Tässä muutama esimerkki menetelmistä joita käytän työssäni. 

Mindful Art - läsnäolon taide

Läsnäolon taide - mindful art sisältää helppoja tutkimusmatkoja mm. ekspressiivisen taiteen ja mindfulness pohjaisiin harjoituksiin, kuten visualisointeihin, hengitysharjoituksiin, kirjoittamiseen, kuvatyöskentelyyn ja liikkeeseen. Nämä kaikki auttavat vähentämään stressiä ja lisäämään tietoista läsnäoloa. Läsnäolon taiteessa prosessi on lopputulosta tärkeämpi. 

"Mindfulness on tämänhetkisen kokemuksemme tietoista ja tasapainoista hyväksymistä. Se on hetkelle avautumista ja sen vastaanottamista. Juuri sellaisena kuin se on, takertumatta siihen ja vastustamatta sitä." (Sylvie Boorstein)

Tutkimusten mukaan Mindfulness- meditaatio mm. vähentää stressiä, lisää psyykkistä hyvinvointia sekä parantaa aivojen suorituskykyä. Mielen tasolla vaikutukset liittyvät erityisesti ajattelun joustavuuteen, positiivisiin tunteisiin ja tietoisuuteen oman mielen toiminnasta. Tämä tietoisuus vaikuttaa positiivisesti mm. lisäämällä kykyä säännellä tunteita. Fysiologisina vaikutuksina on tutkimuksissa dokumentoitu mm. stressihormonien tason laskua.


Pouring maalaus

Tule kokeilemaan toisenlaista tapaa maalata, kaatomaalaus on yllättävää ja innostavaa. Et tarvitse aiempaa kokemusta maalaamisesta. Kaksituntinen työpaja sisältää alkuesittelyn, tekniikkaopetusta ja kaikki materiaalit. Tutkimme värien sekoittamista, oikeaa sekoitekoostumusta ja ainakin kaksi-kolme eri tapaa tehdä kaato. Pääset toteuttamaan kaksi taideteosta canvaksille. Töiden kuivuminen kestää, joten voit jättää taulusi kuivumaan taidetilaan ja tulla noin kolmen päivän päästä hakemaan ne. Akryylikaato voi olla sotkuista, joten pukeudu työpajaan sopivasti. Tule rentoutumaan ja luomaan upeaa taidetta!

Voimauttava valokuva

Voimauttava valokuvaa voidaan käyttää yksilön, erilaisten ryhmien ja työyhteisön voimautumisprosessissa. Perusajatuksena on jokaisen henkilökohtaisen kokemuksen kunnioittaminen. Kuvaustilanteessa tärkeää on luottamus, vastavuoroisuus ja toisen ihmisen kokemuksen kunnioittaminen. Itsemäärittely merkitsee, että jokainen itse valitsee, mitkä kuvat ovat itselle tosia ja osa omaa elämäntarinaa ja identiteettiä. Valokuvaa katsotaan kaikilla aisteilla, tunteilla ja muistoilla. Sitä koetaan tunnetasolla.

Kuvaushetken vuorovaikutus on erityinen. Siinä on mahdollisuus oppia tunnetasolla läsnä olevaa, dialogista vuorovaikutusta toisen kanssa. Kuvaajana keskityn näkemään kuvaamani ihmisen ja kuulemaan, miten hän haluaa tulla nähdyksi.

Olemme hyödyntäneet voimauttavaa valokuvausta työskennellessämme eri yhteisöjen kanssa mm. arvotyöskentelyssä, perustehtävän kirkastamisessa, tyhy- ja tykypäivissä yhteisöllisyyden nostattamisessa, työn ilon tutkimisessa jne.


Kysy - taide vastaa

Monitaiteellinen työskentely yhdistää kuvaa, kirjoittamista, draamaa, tanssia ja liikettä, musiikkia, ääntä ja valokuvausta. Taidetyöskentelyn aikana siirrytään taiteesta toiseen: tehdään kuvaa, liikutaan kuvaa ja kirjoitetaan kuvasta ja liikkeestä. Eri taiteet ovat mukana koko prosessin ajan ja täydentävät toinen toisiaan. Monitaiteisuuden kautta saadaan työskentelyyn uusia näköaloja ja osallistujat voivat keskittyä prosessiin, koska taiteellinen tuotos ei ole itseisarvo. Monitaiteellinen työskentely kutsuu osallistujat läsnäoloon hetkessä, avartaa tietoisuutta sekä avaa tien luovuuden ja aistien maailmaan. Taidetyöskentely on luonteeltaan avointa ja leikkisää.

Lisätietoa työtavoista ja tarjonnasta, löydät myös sivustolta: https://www.sillanrakentamo.com

joka on minun ja Elina Rainion yhteinen sivusto. Olemme kirjoittaneet sivustolle blogia, jonka löydät tästä https://www.sillanrakentamo.com/blogi/